Προβολή όλων των 42 αποτελεσμάτων

Show sidebar

TAF/6,0X1,5* (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/a/10,0X1,5 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/a/12,0X1,5 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/a/15,0X1,5 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/a/32,0X1,5* (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/b/8,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/10,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/12,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/15,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/20,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/25,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/30,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/c/50,0X2,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/d/5,0X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/d/5,5X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/d/9,7X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/e/15,0X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/e/20,0X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/e/25,0X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/e/30,0X2,50 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/f/8,0X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/10,0X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/12,08X3,0* (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/15,8X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/20,0X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/25,0X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/30,0X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/g/40,0X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/h/9,52X3,2 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/i/10,0X3,2 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/i/12,8X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/i/15,8X3,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/i/19,05X3,2 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/i/25,4X3,2 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/j/6,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/j/8,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/j/9,7X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/k/12,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/k/15,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/k/16,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/k/20,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze

TAF/k/25,0X4,0 (mtrs)

Θερμοκρασίες: -40+200 °C, Υλικά: PTFE + Bronze