Βλέπετε 1–48 από 162 αποτελέσματα

Show sidebar

AS-P/10X20X4

Θερμοκρασίες: -40 +100 °C, Ταχύτητες: 12m/sec, Πιέσεις:1 bar, Υλικά: NBR+Metal

AS-P/10X22X6,4

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/12X20X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/12X22X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/12X24X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/12X25X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/12X28X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/12X32X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/12,7X22,22X6,35

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/14X24X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/14X28X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/15X24X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/15X25X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/15X30X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/15X32X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/a/15X35X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/15,87X28,57X7,93

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/16X26X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/16X28X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/16X30X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/17X28X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/17X30X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/b/17X35X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/c/17,46X28,57X6,35

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/c/18X30X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/c/18X30X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/c/18X32X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/c/19X35X8

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/19,05X30,16X6,35

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/19,05X31,75X6,35

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/19,05X33,33X7,93

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/19,84X39,69X6,4

AS-P-TIM

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/20X30X5

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/20X30X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/20X35X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/d/20X40X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/20X40X11

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/20X42X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/22X32X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/22X35X6

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/22X35X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/22X40X8

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/22X42X11

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/e/22X47X7

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/f/22,23X34,93X6,4

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/f/22,2X35X7

AS-P-150

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/g/22,23X38,1X6,4

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal

AS-P/g/24X33X5

Temperatures: -40 +100 °C, Speeds: 12m/sec, Pressures: 1 bar, Materials: NBR+Metal