Προβολή όλων των 29 αποτελεσμάτων

Show sidebar

AGI-164/21X27X9,7

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/22X26X5

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/35X40X9,7

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/45X50X9,5

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/50X55X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/60X65X9,5

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/a/60X65X15*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/a/65X70X9,7*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/a/70X75X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/a/70X75X50

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/a/75X80X9,7*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/75X80X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/80X85X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/80X85X50

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/80X88X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/85X90X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/90X95X15*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/90X95X50

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/95X100X15*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/b/95X100X25*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/100X105X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/100X105X60

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/110X115X15*

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/120X125X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/120X125X70

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/125X130X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/130X135X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/195X200X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin

AGI-164/c/215X220X15

Θερμοκρασίες: -40+130 °C, Υλικά: Fabric + Phenolic Resin